מסמך שלטוני: T-S AS 177.93

מסמך שלטוני T-S AS 177.93

תיאור

Account, maybe official/fiscal. Mentions the eunuch (al-ṭawāshī) Sanad al-Dawla or Sayyid al-Dawla (cf. T-S Ar.39.206 (PGPID 20812)). On verso mentions wheat and fava beans.