מכתב: T-S 8J24.17

מכתב T-S 8J24.17

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2017

תיאור

Recto: Letter in the handwriting of Moshe b. Levi ha-Levi, probably from Qalyub to his father in Fustat, consisting almost in its entirely of good wishes for Tabernacles. He mentions that the turban (raddah) arrived. He mentions the wife of his paternal uncle, but the context is ambiguous. He then admits that he has no money even to buy bread, but all will end well. (Information from Mediterranean Society, V, pp. 87, 351.) Verso: Either the response or the initial letter, probably from Levi (Abu Sahl) to his son Moshe. Everyone in the family is well. The addressee's brother Abu l-Ḥasan is doing well, in spite of all that he suffers. He mentions something that the wife of the addressee's paternal uncle said, but it is not clear what. There is an abrupt change of topic (unless this topic is what the wife of the uncle was talking about) to a certain Shelomo. "They said that this is something that pleases neither God nor man, that a woman should be married and her husband does not see her plucking or combing or putting on earrings or dressing up or going about." The letter is torn here. The gossip about this wife resembles the situation of Sitt Ghazal in her marriage to Shelomo b. Eliyyahu (see T-S 13J8.23), but that marriage took place in 1228 CE, and Moshe b. Levi, the presumed addressee of this letter, died in 1212. ASE.

T-S 8J24.17 1v

1v

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. בש רח
 2. אללה תעאלא לא יוחשני
 3. מנך ולא מן כתבך ואלדי
 4. תריד עלמה אנא קלבנא
 5. ענדך כלנא ואנך קלת
 6. אנך תדכל אליום אללה יוחש
 7. מנך ואננא מן פצל אללה
 8. סלמין ורוסנא כלנא סלמה
 9. ואן אכוך אלשיך אבו אלחסן
 10. עלי אסר חאל פ/י/ כל מא
 11. יעאני מן פצל אללה ואן
 12. תבין לי מן בית עמך אנהם
 13. קד ד/כ?/לו מן פצל אללה
 14. ומת . . מן אלנאס ומן דכר
 15. שלמה ומן אלנסואן ואלרגאל
 16. וקאלו אן הדא שי מא
 17. ירצאה לא אללה ולא
 18. אלנאס אן תכון ואחדה
 19. מזוג ומא יראהא גירהא (או: גוזהא)
 20. תנתקש ותתסרח ותקרט
 21. ותתלבס ותתמשא
 22. . . . . . . .

תרגום

T-S 8J24.17 1r

1r
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J24.17: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.