מסמך שלטוני: T-S AS 177.82

מסמך שלטוני T-S AS 177.82

תיאור

Receipt for 1/3 dinar for the capitation tax of Yaʿqūb b. Isḥāq al-Yahūdī in al-Maḥalla for the year 520 AH = 1126/27 CE. Begins "tadhkira bism" like the earlier cluster of ENA 3953.1, T-S AS 178.126, T-S AS 178.200.