מסמך משפטי: T-S AS 177.12

מסמך משפטי T-S AS 177.12

תיאור

Deed of acknowledgment (iqrār). In the name of a woman. Nearly entirely preserved. Needs examination.