מסמך שלטוני: T-S AS 177.4

מסמך שלטוני T-S AS 177.4

תיאור

Official (tax?) receipt for someone possibly named Ḥayyim in Fustat. Needs examination.