מסמך שלטוני: T-S AS 178.262

מסמך שלטוני T-S AS 178.262

תיאור

Official-looking account. Needs examination.