מסמך שלטוני: T-S AS 178.72

מסמך שלטוני T-S AS 178.72

תיאור

State-related document. Receipt? Mentions Muẓaffar b. Hilāl b. Ḥusām al-Dawla and the town of Dahrūṭ.