מסמך שלטוני: T-S AS 178.58

מסמך שלטוני T-S AS 178.58

תיאור

Possibly a fiscal document in Arabic script. Very stylized. One entry begins: "al-maḍmūn..."