רשימה או טבלה: T-S AS 179.8

רשימה או טבלה T-S AS 179.8

תיאור

List of names with numbers in Arabic script and Greek/Coptic numerals. One of the people is "sayyidnā."