רשימה או טבלה: T-S AS 179.38

רשימה או טבלה T-S AS 179.38

תיאור

Large page of accounts in Arabic script and Greek/Coptic numerals.