מסמך שלטוני: T-S AS 179.39

מסמך שלטוני T-S AS 179.39

תיאור

Bottom part of a tax receipt. In the hand of the jahbadh Mīkhāʾīl b. ʿAbd al-Masīḥ. There is an earlier document on verso. Needs further examination.