רשימה או טבלה: T-S AS 179.68

רשימה או טבלה T-S AS 179.68

תיאור

Bifolio of mercantile accounts in Arabic script. Many entries are crossed out.