מסמך שלטוני: T-S AS 179.69

מסמך שלטוני T-S AS 179.69

תיאור

Tax-related accounts in Arabic script. The word "al-mustakhraj" appears at least twice. Needs examination.