רשימה או טבלה: T-S AS 179.80

רשימה או טבלה T-S AS 179.80

תיאור

Accounts in Arabic script, Judaeo-Arabic, and Greek/Coptic numerals. Mentions various materia medica on recto.