מסמך משפטי: T-S AS 179.106

מסמך משפטי T-S AS 179.106

תיאור

Small fragment of a document in Arabic script, probably legal. Mentions ʿUbayd b. ʿAbd al-Raḥīm and Ḥasan b. Ismāʿīl b. Yūsuf.