מסמך שלטוני: T-S AS 179.118

מסמך שלטוני T-S AS 179.118

תיאור

Tax receipt for [...] b. Eliyya, a Jewish silk trader (qazzāz). Needs examination for details.