רשימה או טבלה: T-S AS 179.131

רשימה או טבלה T-S AS 179.131

תיאור

Bifolio of mercantile accounts in Judaeo-Arabic. The hand is probably known. Dating: 11th or 12th century.