מסמך שלטוני: T-S AS 179.149

מסמך שלטוני T-S AS 179.149

תיאור

Tax receipt for Ṣadaqa b. al-Ḥasan.