מסמך שלטוני: T-S AS 179.168

מסמך שלטוני T-S AS 179.168

תיאור

Tax receipt for Musāfir b. Yūsuf. Needs further examination for the details.