מסמך שלטוני: T-S AS 179.171

מסמך שלטוני T-S AS 179.171

תגים

תיאור

Beginning formula of a pseudo-petition, in Arabic script. After the formula, the addressee is mentioned as "fulān" b. "fulān".