רשימה או טבלה: T-S AS 179.272

רשימה או טבלה T-S AS 179.272

תיאור

Large account in Arabic script and Greek/Coptic numerals. Many names are mentioned. Dating: Probably Ayyubid or Mamluk-era based on the handwriting, names, and layout.