רשימה או טבלה: T-S AS 179.269

רשימה או טבלה T-S AS 179.269

תיאור

Account in Arabic script. Written on unusually white paper.