רשימה או טבלה: T-S AS 179.265

רשימה או טבלה T-S AS 179.265

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic and Greek/Coptic numerals. Rudimentary hand and spellings. Mentions al-Asʿad al-Ṣayrafī among other names.