רשימה או טבלה: T-S AS 179.264

רשימה או טבלה T-S AS 179.264

תיאור

Account in Arabic script, evidently itemizing amounts/items owed between Abū l-[...] and Yūsuf al-Bayyāʿ.