רשימה או טבלה: T-S AS 179.214

רשימה או טבלה T-S AS 179.214

תיאור

Accounts in Arabic script and Greek/Coptic numerals. Several food items are listed.