רשימה או טבלה: T-S AS 179.210

רשימה או טבלה T-S AS 179.210

תיאור

Accounts in Arabic script and Greek/Coptic numerals. Unclear if state or private.