רשימה או טבלה: T-S AS 179.208

רשימה או טבלה T-S AS 179.208

תיאור

Accounts in Arabic script and Greek/Coptic numerals.