מסמך משפטי: Moss. IXa,2.61

מסמך משפטי Moss. IXa,2.61

תגים

תיאור

Legal document, in Arabic script. The hand is not very readable but contains two testimonies at the bottom. Needs examination for content.