מכתב: Moss. IV,84.2

מכתב Moss. IV,84.2

תיאור

Mercantile letter in Judaeo-Arabic. Fragment (lower right corner). Mentions several luxury textile goods and a trader [probably Yiṣḥaq] b. Makh[lū]f al-Nafūsī. Dating: ca. 1130s CE. The items listed here are identical with those listed in L-G Misc. 9 (PGPID 5465), v9–v14.

Moss. IV,84.2 recto

recto

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2023).
  1. בן מכ[לו]ף אלנפוסי . [
  2. דאלך תוב דביקי [ר]פיע מקצור חרי[רי
  3. בג קטע ומנדיל סבאעי מקצור מדהב
  4. ולפאפה מקצור בד אעלאם [אצפר . . . .
  5. מזנר כאם רפיע תוני ואן ב[קי . . .
  6. ממלוכה שי כאן יסלפני מן ענדה [
  7. אלחסאב עלי אלפאידה ודאלך בפ[צלך לא
  8. עדמתך ולא כלות מנך אבדא

תרגום