רשומה קשורה ל-מכתב: Moss. IV,78.1

מכתב Moss. IV,78.1
  1. ציטוט
    Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2023).
    כולל digital edition