מכתב: T-S 8.152

מכתב T-S 8.152

תגים

תיאור

Note accompanying an epistle (risāla) (or possibly a gift?) sent by Avraham b. Abū Yūsuf to Manṣūr b. Yefet Abū l-Ḥasan al-Dimashqi. Recto and verso are in different hands; the layout of recto resembles the title page of a literary work. (Information from Goitein's index card.)

T-S 8.152 1v

1v

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
  1. רסאלה אלי אלשיך אלכגק
  2. פאצל מנצור הששנה
  3. הפרחת ולד אלשיך אלפאצל
  4. כגק יפת אבי אלחסן אל
  5. דמשקי עזה אללה ואידה
  6. אברהם בן אבו יוסף נע

תרגום

T-S 8.152 1r

1r

Verso. Bottom margin, parallel lines written in same direction.

  1. מן אברהם בן אבו יוסף נע אלי
  2. אלשיך מנצור בן אלשיך
  3. אבי אלחסן דמשקי צאנהם אללה
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S 8.152: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.