רשימה או טבלה: T-S Ar.39.470

רשימה או טבלה T-S Ar.39.470

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2022

תיאור

Account in Arabic script containing dinars and numbers.

T-S Ar.39.470 1v

1v

תיעתוק

תרגום

T-S Ar.39.470 1r

1r
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S Ar.39.470: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.