מסמך שלטוני: Bodl. MS Heb. d 99/5

מסמך שלטוני Bodl. MS Heb. d 99/5

תגים

תיאור

One fragmented line in an Arabic chancery hand, probably of a decree, later cut and reused to form quires of Hebrew script. A suggestive reading of the line is as follows: "مشاهدة اوقات الوجو[بات؟".

תנאי היתר שימוש בתצלום
  • Bodl. MS Heb. d 99/5: לא מצוין ייחוס או רישיון.