מסמך משפטי: T-S 6J3.33

מסמך משפטי T-S 6J3.33

תגים

תיאור

An Egyptian Jew traveling to Sicily testifies that he owes money to an Italian Jew called Ser Mishael from Trapani. (Information from Mediterranean Society, I, p. 256)

T-S 6J3.33 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. אקר אלשיך אסחק כמ יצחק בר כגק מר
 2. יהודה אן ענדה לסר מישאל אלטראבנשי
 3. אלסקלי [[אן ענדה]] עשרה אואק דהב
 4. דוקי במיזאן מסיני ברזק אלבחר
 5. יעטיה דלך בד וצולהם אלי
 6. גזירה סקליה פי אי מכאן מן סקליה
 7. תחט אלמרכב אלב [[א]] צאעה בשהר
 8. כאמל בגיר מטל [[מ]]וקבל אלשיך
 9. אסחק עלי נפסה [[ב]] הדא אלדין
 10. כסאיר חובות ישראל וכאן חאצר
 11. הדא אלאקראר כגק מר ור רפאל
 12. השר הנכבד החכם והנבון בר
 13. כגק מר ור דניאל השר היקר
 14. הנכבד נע [[וצ]] וצמן לסד מישאל
 15. הדא אלמאל פאקני מנה [[איצא]]
 16. אנה קד דכל ערב פי הדא אלמאל

Right margin, perpendicular line.

ואקני מנה עלי דלך קנין גמור בלשון

Top margin, parallel line written in same direction.

מעכשיו ברצונו בלי אונס כלל

Right bottom margin, diagonal lines written upside down.

קנין גמור | ב .לי . נסר | ברצונן

תרגום

T-S 6J3.33 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 6J3.33: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.