רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: T-S 6J3.32

רשימה או טבלה T-S 6J3.32
  1. ציטוט
    Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).
    כולל מהדורה
  2. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    כולל digital edition