מכתב: T-S 6J3.3 + T-S Ar.7.26

מכתב T-S 6J3.3 + T-S Ar.7.26

תגים

תיאור

Letter of appeal for help, mentioning a recent death, apparently of a husband, leaving the writer (the widow) without livelihood and unable to live with the 'dowager (al-kabira)' (her mother-in-law probably), who is demanding she move out. The lower part of the letter refers to a woman who died in the seventh month of her pregnancy. There is a gap of at least a line or two between the two fragments that comprise this document. It is conceivable that the two fragments belong to two different letters, but they are certainly by the same scribe. Join by Oded Zinger. ASE.

T-S 6J3.3 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

T-S 6J3.3

 1. מולאי מא ענדנא מן שוגל
 2. אלקלב וממן תופי פי הדה אלאשהר
 3. אללה תעאלי יעוצהא ומא לי לא עיש
 4. ולא קראר מע אלכבירה והי כל
 5. יום תטלב מני אלמגי אלי ענדכם
 6. אללה תעאלי יגמע שמלנא קריב

תרגום

T-S 6J3.3 1v

1v

T-S Ar.7.26

 1. יכונו תחת ידך כמא גרת
 2. בה אלעאדה מן תפצלך ואן כאן
 3. למולאי חאגה ישרפני בהא
 4. ותופית רחמהא אללה והי חאמל
 5. ולהא סבעה אשהר פאסלך אלוציה
 6. במן ענדך אצאנהם אללה

Right margin, perpendicular lines. T-S 6J3.3 + T-S Ar.7.26

 1. כצצת מולאי באתם . . . | [ומ]ן ענדך
 2. וואלדתי ואכי יכצוך . . . | [באתם סל]אם

T-S Ar.7.26

 1. ושלומך יגדל ואל
 2. ידל אמן נצח סלה

T-S 6J3.3

 1. נכתב בשבעה ועשרים
 2. יום בחודש מרחשון
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 6J3.3: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.