מסמך שלטוני: ENA 4010.1

מסמך שלטוני ENA 4010.1

תיאור

Fragment of a state or legal document, reused for Judaeo-Arabic court records. On one side: ḥadara waliyy al-shaykh Abū l-Ḥasan ʿAlī...... b. al-Surūr...

ENA 4010.1 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA 4010.1 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 4010.1: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain