רשימה או טבלה: T-S AS 147.199

רשימה או טבלה T-S AS 147.199

תיאור

Verso: Bookselling accounts. Mentions the 5 Megillot and Ketuvim and brokerage fees.

T-S AS 147.199 1r

1r

תיעתוק

תרגום

T-S AS 147.199 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S AS 147.199: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.