מכתב: ENA NS 19.2

מכתב ENA NS 19.2

תיאור

Verso: Informal note. In Judaeo-Arabic. "O Ibrahim! I found with your son Fāḍil (may God gladden him) one and a quarter dirhams, and I took them from him, and it is in your [...] do not [...] and do not tell him."

ENA NS 19.2 3

3

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2022).

תרגום

ENA NS 19.2 4

4
  1. יא [שי]ך אבראהים וגדת מע אבנך
  2. פאצל אסעדה אללה דרהם ורבע וקד
  3. אכדתה מ[נה] והו פי . . נך איאך . [
  4. פלא תכלמה . . . . .

ENA NS 19.2 1

1

ENA NS 19.2 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 19.2: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain