טקסט ספרותי: JRL SERIES B 2136

טקסט ספרותי JRL SERIES B 2136

תגים

תיאור

Recto: Fragment of a grammatical treatise, probably. In Arabic script. Verso: Talmudic discussion in both Hebrew script and Arabic script.

JRL SERIES B 2136 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES B 2136 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES B 2136: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0