מסמך שלטוני: BL Or. 10578G.55

מסמך שלטוני BL Or. 10578G.55

תגים

תיאור

State document, probably a decree. The fragmented line reads as "واما ما ذكره من دعا الخاصة". Hebrew liturgical text on recto.