מסמך שלטוני: BL Or. 10578R.115

מסמך שלטוני BL Or. 10578R.115

תגים

תיאור

Fiscal or administrative document containing the "addā" cipher.