מסמך שלטוני: BL Or. 10578G.19

מסמך שלטוני BL Or. 10578G.19

תגים

תיאור

State document, in Arabic script. Wide spacing, two fragmentary lines. Some of the words read as "من مساعدته....من ذلك في امره".