רשימה או טבלה: T-S AS 151.149

רשימה או טבלה T-S AS 151.149

תיאור

Verso (original use): Account in Arabic script, unclear if private or fiscal. Needs examination.

T-S AS 151.149 1r

1r

תיעתוק

תרגום

T-S AS 151.149 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S AS 151.149: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.