רשימה או טבלה: T-S AS 204.92

רשימה או טבלה T-S AS 204.92

תיאור

Large account in Judaeo-Arabic, listing many types of garments.