רשימה או טבלה: T-S Ar.35.75

רשימה או טבלה T-S Ar.35.75

תיאור

Account in Arabic script. State/fiscal?