מסמך שלטוני: T-S Ar.35.268

מסמך שלטוני T-S Ar.35.268

תיאור

Account in Arabic script, looks fiscal. Needs examination.