רשימה או טבלה: T-S AS 177.410

רשימה או טבלה T-S AS 177.410

תיאור

Accounts in Arabic script. Mentioning Abū l-Faraj and maqṭaʿ cloths several times; also flax.