מסמך משפטי: T-S 6J2.33

מסמך משפטי T-S 6J2.33

תגים

תיאור

Beginning of a marriage match agreement drawn up in the presence of witnesses and written three times, the last version written in the shape of a circle.

T-S 6J2.33 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. בפנינו אנו עדים חתומי מטה
 2. שדך הבחור היקר החתן בר
 3. יוסף עטאר יצ בכר מנחם יצו
 4. בפנינו אנו עדים חתומי מטה שדך הבחור
 5. כמק יוסף עטאר יצו בכר מנחם יצו
 6. ב בפנינו אנו עדים חתומי אנו שדך הבחור
 7. יוסף

Written in a circle.

 1. בפנינו אנו עדים חתומי מטה שדך יוסף עטאר
 2. בכר מנחם עטאר יצו
 3. . . מיה

תרגום

T-S 6J2.33 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 6J2.33: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.