מסמך שלטוני: T-S Ar.34.149

מסמך שלטוני T-S Ar.34.149

תיאור

Official-looking receipt in Arabic script, unclear for what. Needs examination.